പ്രധാന ഫീച്ചറുകൾ

ഈ ആപ്പിലെ പ്രധാന നാല് കാര്യങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു

iphone Image

ഖുർആൻ + മലയാളം പരിഭാഷ

ഫോണ്ട് മാറ്റാൻ കഴിയും, സൈസ് കൂട്ടാനും കുറക്കാനും കഴിയും കൂടെ പരിഭാഷ ഓൺ / ഓഫ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും

ആകർശകമായ ഡിസൈൻ

വളരെ വേഗതയേറിയതും സൈസ് കുറഞ്ഞതുമായ UI, വളരെ വേഗത്തിൽ സെർവ്വറിൽ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു

ദിക്ർ / ദുആ

എല്ലാ വിധ ദിക്ർ ദുആകളും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു

നിസ്ക്കാര സമയം

ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും നിന്നുമുള്ള നിസ്ക്കാര സമയം ജി.പി.എസ് ലൊക്കേഷൻ വഴി ലൈവ് ആയിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു

ആപ്പിന്റെ സ്ക്രീൻ ഷോട്ട്

ആപ്പിലെ ചില പ്രധാന സ്ക്രീൻ ഷോട്ടുകൾ താഴെ കാണാം

App screenshot img
App screenshot img
App screenshot img
App screenshot img
App screenshot img
App screenshot img
App screenshot img
App screenshot img
App screenshot img
App screenshot img

ഞങ്ങളെ കുറിച്ച്

2013 മുതൽ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ലഭ്യമായ ആപ്പാണിത്, ഇതിന്റെ പുതിയ പതിപ്പ് 2023 മുതൽ പുതിയ രൂപത്തിൽ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ലഭ്യമാണ്

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും താഴെ കാണുന്ന കോളത്തിൽ എഴുതി "SUBMIT" ചെയ്യുക...

Admin

MARKAZ AL AJAEB

OLD MAKKAH ROAD, KILO 7

JEDDAH, SAUDI ARABIA

Mobile (WhatsApp only)

+919037020045

Email Address

mail@islamikajalakam.com